Publicēts 26.04.2020
Informācija par projektu “Aging in comfort” (Senioru sociālā iekļaušana-LV)
LATLIT_logo_LAT_full_RGB

LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”Projekts nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam ietvarosĪstenošanas laiks: 10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)Projekta mērķis: Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.Projekta īss aprakstsProjekta īstenošanas laikā tiks uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi nodrošinot komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajā Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Molētu (Moletai) rajonā.Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai četros rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Molētu) un viena novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%): 381 674,80 EUR

Rēzeknes novada pašvaldības daļa: 65 409,07 EUR

Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR


Projekta partneriBiedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv

Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv

Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv

Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv

Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv

Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt

Molētu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt KontaktinformācijaProjekta koordinatore Inta Rimšāne, mob. +371 65476882

e-pasts: Inta.Rimsane@rezeknesnovads.lvPar šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.Programmas tīmekļa vietne www.latlit.euOficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

 Lasīt vairāk
autobuss Publicēts 24.04.2020
Rēzeknes novads ir gatavs izmantot specializēto transportlīdzekli COVID-19 pacientiem
COVID-19 pacientiem, kuriem nav personīgās automašīnas, izaicinājums ir nokļūt mājās no ārstniecības iestādes, lai turpinātu atveseļošanās procesu. Izmantot sabiedrisko transportu viņi nedrīkst, palīdzību nesteidz sniegt arī valsts, nedz pašvaldības. Rēzeknes novada dome ir viena no pirmajām, kas vajadzības gadījumā būs gatava transportēt ar koronavīrusu sasirgušos. Šim nolūkam tiks izmatots specializētais transportlīdzeklis – speciāli aprīkots mikroautobuss Volkswagen Crafter, ko pašvaldība iegādājās Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” (tulk.- vecumdienas komfortā) ietvaros.
 Lasīt vairāk
rokasgr1 Publicēts 30.10.2019
Pieejama rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem
Publicēta rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku pamatvajadzību apmierināšanu un paaugstinātu viņu dzīves kvalitāti, pietuvinot aprūpes pakalpojumu tuvāk viņu dzīves vietai izmantojot mobilās brigādes speciālistu pakalpojumus, kā arī sniegtu informāciju un metodoloģisku atbalstu profesionāļiem un aprūpējamo cilvēku līdzcilvēkiem – ģimenes locekļiem, draugiem vai kaimiņiem - par sociālās rehabilitācijas un pašaprūpes iespējām tiem cilvēkiem, kam nepieciešama aprūpe.
 Lasīt vairāk
Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale (no labās) un Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova ir gandarītas par projekta rezultātiem. Publicēts 30.09.2019
Ar konferenci noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Aging in comfort”
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Social inclusion of elderly people, Aging in comfort" (“Vecumdienas komfortā”) sācies 2018. gada pavasarī. Tā mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, it īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem. 26. septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" norisinājās projekta noslēdzošā konference, kuras laikā projekta partneri atskatījās uz paveikto.
 Lasīt vairāk
buss7 Publicēts 13.09.2019
Rēzeknes novadā iegādāts specializētais transportlīdzeklis senioru aprūpei mājās
Rēzeknes novada iedzīvotāji, kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, turpmāk varēs izmantot sociālo aprūpētāju mobilās brigādes pakalpojumus. Izmantojot specializēto transportlīdzekli – speciāli aprīkotu mikroautobusu Wolksvagen Crafter, sociālie darbinieki un aprūpētāji dosies pie veciem, vientuļiem un slimiem attālos laukos dzīvojošajiem cilvēkiem un sniegs nepieciešamos pakalpojumus. Pakalpojums Rēzeknes novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem pieejams bez maksas, sākot ar 20. septembri.
 Lasīt vairāk
foto Publicēts 26.03.2019
Rēzeknes novada sociālie darbinieki piedalās mācībās “Geriatrijas pamati”
No 21. līdz 22. martam Rēzeknē projekta “Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros norisinājās mācības “Geriatrijas pamati”, kas veltītas gados vecāku cilvēku veselības problēmām, to ārstēšanai un aprūpei. Mācības apmeklēja arī Rēzeknes novada sociālie darbinieki.
 Lasīt vairāk
IMG-20181203-WA0005 Publicēts 14.12.2018
Sociālā aprūpe dzīvesvietā Zviedrijā balstīta uz vērtībām
Borlänge pašvaldību Zviedrijā decembra sākumā mācību vizītē apmeklēja sociālo dienestu pārstāvji no sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām- projekta LLI-349 „Aging in Comfort” partneri. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas iestādes, notika tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kas pastāstīja par Zviedrijas valsts un vietējās pašvaldības sociālo aprūpi regulējošiem normatīvo dokumentu aspektiem, dalījās pieredzē par aprūpes mājās sniegšanas vispārēju organizēšanu Borlängē.
 Lasīt vairāk
interreg_icon_social_neg_RGB (1204 x 1204) Publicēts 29.11.2018
Rēzeknes novada pārstāvji dosies mācību vizītē
No 2. līdz 5. decembrim projekta LLI-341 „Aging in Comfort” partner-pašvaldību sociālie darbinieki, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale un projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā Inta Rimšāne, kopā ar Vadošā partnera, biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem dosies mācību braucienā uz Borlänge pilsētu, Zviedriju. Brauciena mērķis ir gūt Zviedrijas pašvaldību pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei.
 Lasīt vairāk
2-672x326 Publicēts 26.11.2018
Rēzeknes novadā tiks uzsākta senioru aprūpe mājās
No 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim Rēzeknes novada pašvaldība piedalās projektā par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2018
Informācija par projektu “Aging in comfort” (Senioru sociālā iekļaušana-LV)
Projekts nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam ietvaros.
 Lasīt vairāk