Projekta ietvaros noslēgusies jau otrā talka – Lubāna apkārtne kļūst aizvien sakoptāka

Publicēts 11.05.2010
7. maijā pie Lubāna ezera notika talka, kurā piedalījās Gaigalavas pamatskolas 6.klases un Rikavas pamatskolas 7.klases skolēni, Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki un projekta partneri no Lietuvas. Cītīgi strādājot, Lubāna ezera piekrastē vairāku kilometru garumā ir savākti atkritumi, smiltis pludmalē attīrītas no lielākajiem akmeņiem, topošā ūdenstūrisma attīstības centra apkārtnē izzāģēti un savākti zari.

 

Talka bija viena no Rēzeknes novada pašvaldības realizētā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” aktivitātēm. Tā kā daudzi šeit notiekošos projekta būvniecības darbus nebija redzējuši, talciniekus vispirms iepazīstināja ar tūrisma centra tapšanas gaitu, izrādīja apkārtni, pastāstīja par vēl plānotajiem darbiem un iespējām atpūsties pie Lubāna pēc projekta noslēguma.
„Kā talkas dalībniece, droši varu teikt, ka visčaklāk un ar lielāko sparu strādāja tieši skolēni,” atzina projekta koordinatore un talkas organizatore Ineta Brizga Viņu pienākumos bija atkritumu savākšana no ezera krasta un tā saucamā gūmaļa.  Par gūmaļi agrāk sauca ezeram blakus esošā ceļa otro malu, kur agrāk ganījuši govis. Skolēni enerģiski izložņāja grāvjus un krūmus, brida pa vēja nolauztajām niedrēm, līdz beidzot grants ceļš sāka atgādināt lielceļu – maisi pilni ar atkritumiem kā balti ceļa stabiņi satupa rindās gar abām ceļa malām.
Lai arī sākotnēji likās, ka jauniešu energija ir neizsīkstoša, tomēr garais ceļa posms, dažādu pudeļu, dzelžu, iesaiņojumu un citu cilvēku atstāto nevajadzīgo lietu daudzums, kā arī neparedzēti karstā saule daudziem lika atzīt, ka vieglāk tomēr esot mācīties… „Uzskatu, ka, organizējot talkas, mēs ne tikai rūpējamies par sava novada tīrību, bet arī veicinām atbildīgas attieksmes pret dabu veidošanos mūsu jaunajai paaudzei. Ceru, ka apzinoties, cik tomēr grūts ir šāds darbs, skolēni ne tikai paši vairs nekad nemēslos, bet aicinās arī savus draugus un radus to nedarīt,” pēc talkas teica I.Brizga.
Projekta ietvaros apkārtnes sakopšanas talka notika arī pagājušajā gada maijā. Kopš tā laika mainījies ir daudz kas. Toreiz vēl nebija uzsākti ūdenstūrisma attīstības centra būvdarbi, noritēja tikai iepirkuma procedūra. Talciniki, kuri pie Lubāna strādāja arī iepriekšējā talkā, bija pārsteigti par rezultātu – šobrīd lielie būvniecības darbi rit uz beigām, drīzumā tiks pabeigts centra ēkas ārsienu dekoratīvais apmetums, iekštelpas jau gatavas kosmētiskajam remontam, būvnieki strādā pie inventāra noliktavas otrā stāva izbūves. Projekta koordinatore Ineta Brizga atklāja, ka visi lielie būvniecības darbi plānoti tiks pabeigti augustā, savukārt apkārtni labiekārtot līdz šī gada beigām. Tas nozīmē, ka, pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai, jau nākamajā vasaras sezonā visiem dabas cienītājiem būs lieliska aktīvās atpūtas vieta pie ūdens.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0