Projekta “Darbīgās kopienas” aktivitātes

Publicēts 14.10.2019

Projekts “Darbīgās kopienas”, kuru Rēzeknes novadā īsteno Izglītības un iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, šī gada septembrī, aicināja kopā gan Rēzeknes novada aktīvākos cilvēkus, gan pedagogus, lai rosinātu domāt par nepieciešamām pārmaiņām vietējās kopienas dzīves uzlabošanā un izglītotu.

19. septembrī Rēzeknes novada pašvaldības telpās notika seminārs kopienu pārstāvjiem “Es savai kopienai”, kuru vadīja Kristīne Ļeontjeva no British Council pārstāvniecības Latvijā un projekta vadītāja Kristīne Liepiņa no IIC.

Seminārā piedalījās kupls skaits dalībnieku no Ozolaines, Ozolmuižas, Dricānu, Ilzeskalna, Griškānu, Stoļerovas, Lūznavas, Sakstagala, Kaunatas, Bērzgales, Nautrēnu, Gaigalavas, Feimaņu, Maltas un Verēmu pagasta. Ieskicējot savas apkārtnes un dzīves telpas iespējas, pārstāvji varēja palepoties ar savu pagastu.

Rēzeknes novada ļaudis lepojas ar dabu, ar darbīgiem cilvēkiem, ar vēsturiskām slavenībām, ar augstākajiem kalniem, ar Rāznas Nacionālo parku, ar Lūznavas muižu, ar atpūtas vietām, ar jauniem, mūsdienīgiem stadioniem, ar dziedošām ģimenēm, ar latgaliešu valodu, ar vidi, ar infrastruktūru, ar Franča Trasuna muzeju, ar to, ka Kaunatas vidusskolu apmeklē jau četrās paaudzēs.

Ikvienam semināra dalībniekam tika dota iespēja paust savu redzējumu par sev piemītošām zināšanām, prasmēm un pieredzi, kuras varētu būt noderīgas kopienas attīstībai. Darbojoties grupās dalībnieki aktīvi analizēja savas dzīves vietas esošās problēmas un izaicinājumus un to rašanās iemeslus. Notika aktīva rosība, līdzdomāšana problēmas identificēšanā un izpētē, nonākot līdz tās risinājuma soļiem.

Dalībnieki saredz iespējas un ir gatavi sadarboties, domājot par savas dzīves telpas uzlabošanu. Redzējums ir šāds, ka sanākot vairākām paaudzēm, iesaistot nevalstiskās organizācijas, kas ir gana aktīvas un gatavas iesaistīties, var kopīgi veikt nepieciešamos uzlabojumus. Projekta īstenošanas gaitā tiek paredzētas šādas aktivitātes.

Savukārt, 26. -27.09.projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros notika semināri skolotājiem ar pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Izglītības iestādes un ģimenes sadarbība”.

Apgūtās tēmas:

  • Ģimenes un vietējās sabiedrības kultūras izzināšana un respektēšana.
  • Attieksmes maiņa pret ģimeni un sabiedrību no izglītības pasūtītājiem uz sadarbības partnerību.
  • Sadarbības elementi, to savstarpējā saikne un ietekme.
  • Metodes un paņēmieni ģimenes izzināšanai un saziņai.
  • Sadarbības barjeras/šķēršļi un iespējas to pārvarēšanai.

Visas apgūtās tēmas būs noderīgas pedagogu darbā. Skolotāji atzina, ka īpaši praktiskie piemēri ļauj paskatīties uz daudzām lietām ar citu redzējumu. Seminārus vadīja izglītības jomā zinoša un pieredzes bagāta lektore Sandra Kraukle.

Projekta sadarbības partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība Latvijā.
Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Rēzeknes novada pašvaldība.

Biruta Rīvāne, vietējās kopienas koordinatore

20190919_13534320190919_140233

BC_transparent

iic_logo_PNG

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0