Prasības lauksaimniekiem, kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki

Publicēts 02.12.2016
Foto: Madara Bērtiņa

Tuvojas šī gada beigas, kad lopkopības saimniecībās ar vairāk par 15 dzīvnieku vienībām jābūt uzbūvētām kūtsmēslu krātuvēm. To nosaka 2014. gada 23. novembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

Droši vien atceramies, ka 2014. gada vasarā aktuāls jautājums bija par kūtsmēslu krātuvēm, kurām pie dzīvnieku novietnēm vajadzēja būt uzbūvētām līdz minētā gada 27. jūlijam. Valsts vides dienests veica kontroles, kuru rezultātā konstatēja, ka darāmā šajā jomā saimniecībās vēl ļoti daudz. Vienojoties ar Eiropas Komisiju, tika panākts pārejas perioda pagarinājums, kurā zemniekiem vajadzēja paveikt konkrētus uzdevumus. Laiks paskrējis nemanot, un tuvojas noteiktie darbu izpildes termiņi. Atbilstoši pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 829 saimniecībām, kurās ir, piemēram, 22 vai vairāk slaucamās govis vai zīdītājgovis (vairāk par 15 dzīvnieku vienībām), kūtsmēslu krātuves jāierīko vai jāsakārto līdz 2016. gada 31. decembrim. Novietnēs ar 10-15 dzīvnieku vienībām kūtsmēslu krātuvēm jābūt uzbūvētām līdz 2017. gada 31. decembrim. Ja dzīvniekus tur dziļajās kūtīs vai gaļas liellopi pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos, kūtsmēslu krātuve nav vajadzīga. Tajā pašā laikā šīm saimniecībām jāzina, kādi nosacījumi tomēr pastāv attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu.

Dzīvnieku vienību aprēķinam piemērojamais koeficients atšķiras, ja rēķinām vienības maksājuma saņemšanai (maksājumi apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, iepriekš to saucām par MLA maksājumu) vai, ja rēķinām dzīvnieku vienības novietnē kūtsmēslu krātuvēm.

Domājams, nekādas atlaides par noteikumu prasību neievērošanu netiks pieļautas. Ja krātuves netiks uzbūvētas vai netiks ievēroti uzglabāšanas nosacījumi, saimniecības īpašniekam būs jāmaksā sods. Tas var attiekties uz tiešo maksājumu samazinājumu un Eiropas fondu līdzekļu piesaistes ierobežojumu.

Krātuves izbūvei nepieciešami samērā lieli naudas ieguldījumi. Finanšu līdzekļu piesaistes viena no iespējam ir dalība Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumos.

Jautājums par kūtsmēslu krātuvēm ir ļoti aktuāls, tas skar visus lauksaimniekus, kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki. Noteikumi attiecas gan uz lielajām saimniecībām, gan pavisam mazām.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros rīko bezmaksas informatīvo semināru, kurā varēs uzzināt precīzu informāciju par jautājumiem attiecībā uz likumdošanas nosacījumiem piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, par kūtsmēslu uzglabāšanu, par Valsts vides dienesta atļauju, apliecinājumu saņemšanu darbību veikšanai, par kontrolēm. Gan par atbalsta pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” projekta iesniegšanas nosacījumiem.

Esiet aktīvi un atbildīgi, apmeklējiet semināru, jo tajā varēsiet saņemt ne tikai informāciju, bet arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Seminārs notiks 8. decembrī plkst.10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē. Ar semināra programmu var iepazīties mājaslapā www.laukutikls.lv vai Rēzeknes konsultāciju birojā.

Semināram pieteikties pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Valijas Jekimovas tālr. 28373688, 4625254.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0