Piešķirts finansējums zivju krājumu palielināšanai Lubānā

Publicēts 10.09.2020

Valsts zivju fonds piešķīris finansiālu atbalstu – 10 000,- EUR Rēzeknes novada pašvaldības izstrādātajam projektam Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”. Projekts izstrādāts Lauku atbalsta dienesta Valsts atbalsta pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

Sākotnēji prognozētā kopējā projekta īstenošanas summa iesniegumā bija 19 000,- EUR, taču veicot iepirkuma procedūru un izvēloties izdevīgāko piedāvājumu, 2020. gada 31. martā pašvaldības noslēdza līgumu Nr. 8.4/327 ar Liepājas rajona Durbes lauku teritorijas Ērika Rāvas zemnieku saimniecību par zandartu mazuļu piegādi un ielaišanu ūdenstilpē par kopējo summu 13 612,50 EUR, kas attiecīgi proporcionāli samazinās pašvaldības un Valsts zivju fonda finansējuma daļu.

Projektu plānots īstenot Rēzeknes novada teritorijā, Latvijas lielākajā pēc platības ezerā – Lubānā, kurā ir augsta zvejas intensitāte. Zandarta mazuļu ielaišana plānota šī gada septembra vai oktobra mēnesī. Zandartu mazuļus ar šādiem parametriem – svaru no 2,5 līdz 6 grami gabalā un lielumu no 5 līdz 8 cm gabalā -  plānots ielaist Lubāna ezerā Gaigalavas pagastā pretī ŪTC “BĀKA”.

Projekta mērķis ir papildināt Lubāna ezera zivju resursus, kā rezultātā Lubānā tiktu ielaisti 45 000 zandarta mazuļu.

Projekta īstenošana ilgtermiņā nodrošinās zivju resursu saglabāšana ezerā, sekmējot tā zivsaimniecisko izmantošanu, kas īpaši nozīmīga ir ezera zvejniekiem, vietējiem iedzīvotājiem, kam zveja ir nozīmīgs iztikas avots, tas pozitīvi ietekmēs gan zivsaimniecībā nodarbinātos, gan makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma jomu apkārtējā teritorijā – Rēzeknes novada Gaigalavas, Nagļu un Madonas novada Ošupes un Barkavas pagastā.

Projekta vadītāja
Inga Zapāne

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0