Pieejama rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem

Publicēts 30.10.2019

LATLIT_logo_LAT_full_RGB

Metodoloģiskā rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem sastādīta ar mērķi, lai (1) uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku pamatvajadzību apmierināšanu un paaugstinātu viņu dzīves kvalitāti, pietuvinot aprūpes pakalpojumu tuvāk viņu dzīves vietai izmantojot mobilās brigādes speciālistu pakalpojumus, kā arī (2) sniegtu informāciju un metodoloģisku atbalstu profesionāļiem (sociālajiem aprūpētājiem) un aprūpējamo cilvēku līdzcilvēkiem – ģimenes locekļiem, draugiem vai kaimiņiem – par sociālās rehabilitācijas un pašaprūpes iespējām tiem cilvēkiem, kam nepieciešama aprūpe. Tādējādi, šī rokasgrāmata domāta gan mobilo brigāžu aprūpei mājās un pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, lai uzlabotu pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī ikvienam sabiedrības loceklim, lai attīstītu pašpalīdzības prasmes un senioru aprūpes procesā iesaistītu ģimenes locekļus, draugus, kaimiņus vai brīvprātīgos, lai kopīgiem spēkiem vecāka gadagājuma cilvēkiem nodrošinātu komfortablas vecumdienas.

Rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem izstrādāta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Aging in Comfort” (Nr. LLI-341) ietvaros. Šī projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpei mājās, ko nodrošinātu mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, piedāvājot nepieciešamo aprūpi mājās, tai skaitā nodrošinot arī medicīnisko palīdzību.

Rokasgrāmata apkopo un dokumentē projekta īstenošanas gaitā gūto pieredzi un projekta apmācībās sniegto informāciju, kas mobilo brigāžu darbiniekiem nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī kalpotu kā metodoloģisks palīglīdzeklis sarežģītās situācijās darbā ar klientu vai lai pasargātu sevi no izdegšanas sindroma.

Rokasgramāta latviešu valodā

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Uzziņai:

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0