Paziņojums publiskai apspriešanai par koku zāģēšanu Stoļerovā

Publicēts 28.03.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „ Stoļerovas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Stoļerovas pagasta ciemata centrā, Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:

1) Nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 – 12 koki, tai skaitā: 4 vītoli – diametrs 32- 46 cm, 10 liepas – diametrs 38-60 cm.

2) Nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0349 – 4 koki, tai skaitā: 4 vītoli ar diametru 32 -40 cm.

3) Nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0280 – 3 koki, tai skaitā: 2 egles ar diametru 40 un 50 cm un 1 bērzs ar diametru 68 cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem vizuāli neizskatīgiem un bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus, skolu jaunatni un būves. Ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide un ciemata centra ainavas kvalitāte tiks uzlabota un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „ Stoļerovas pagasta pārvalde” ( Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads) pie kasieres –lietvedes no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 15.aprīlim, zvanot pa telefonu 64644193 vai 29423522, vai rakstot uz e-pastu: info@stolerova.lv

 

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0