Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 78440020433

Publicēts 09.10.2019

Paziņojums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0