Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Pušas pagastā

Publicēts 30.06.2014

Rēzeknes novada pašvaldība Pušas pagasta pārvalde paziņo, ka Pušas ciema parka teritorijā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0358 plāno nozāģēt trīs lauztas un divas bojātas liepas.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē Parka ielā 1, Pušā, pie lietvedes pienākumu izpildītājas no 2014. gada 30. jūnija līdz 2014. gada 13. jūlijam.
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012 .gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „”Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā ”.

Sīkāka informācija pie lietvedes pienākumu izpildītājas 
tālr. 64646045

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0