Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā

Publicēts 12.02.2019

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, teritorijas sakopšanas, bojātu, videi draudējušo un bīstamo koku novākšanas nolūkos Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu koku nozāģēšanai Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas Romas katoļu draudzes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303: 9 bērzi 20-30cm, 5 liepas 20-30, 4 apses 20-30.

Ierosinājumus lūdzam sniegt Kaunatas pagasta pārvaldei no 15.02.2019. līdz 28.02.2019., e-pasta adrese: info@kaunata.lv; tālr.64667000.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0