Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu

Publicēts 25.01.2019

Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2019. gada 22. janvāra sēdē (protokols Nr.5, 8.§) pieņemts lēmums:

1) aizstāt administratīvās lietas dalībnieku (adresātu) – Andris Kastanausks, /p.k./ -, ar viņa tiesību pārņēmēju – Rihardu Šuļgu, /p.k./ (Richard Šulga) administratīvajā lietā, kurā Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 2018.gada 2.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.31, 6.§);

2) paziņot 2019. gada 22. janvāra lēmumu (protokols Nr.5, 8.§) publiski ar publikāciju vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu pašvaldības telpās, ar publikāciju pašvaldības mājaslapā.

2019. gada 22. janvāra (protokols Nr.5, 8.§) lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldībā administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV 4601. Lēmums atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajai daļai uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2019. gada 22. janvāra lēmuma (protokols Nr.5, 8.§) adresāts Rihards Šuļga, /p.k./ (Richard Šulga) tiek aicināts ierasties Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, administratīvās lietas materiālu saņemšanai.

Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde brīdina Rihardu Šuļgu, /p.k./ (Richard Šulga), par to, ja līdz 2019. gada 4. martam netiks izpildīts Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2018. gada 2. maija lēmums (protokols Nr.31, 6.§), būvvalde uzsāks administratīvā akta piespiedu izpildi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā piemērojot adresātam piespiedu naudu.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0