Paziņojums par publisko apspriešanu Pušas pagasta ciema teritorijā

Publicēts 05.12.2018

Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība “Pušas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Pušas pagasta ciema teritorijā un Pušas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:

1) Nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0351 – 16 koki, t.sk. 4 vītoli – diametrs 30cm, 1 apse – diametrs 28 cm, 6 melnalkšņi – 25 cm, 1 melnalksnis -37 cm, 1 kļava – diametrs 32 cm ., 1 kļava-diametrs 22 cm, 2 bērzi – diametrs 21 cm.

2) Nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0262 – 18 koki,

tai skaitā:

1 bērzs- diametrs 33 cm, 13 vītoli – diametrs 23cm, 24 cm, 20cm, 54cm, 35cm,30cm ,19cm ,16cm ,17cm,18cm,18cm,19cm,30 cm,1 liepa –diametrs 54 m, 3 baltalkšņi –diametrs 20cm , 21cm, 25cm.

3) Pušas kapi kadastra numurs 78800040289- 7 koki t.sk.1 bērzs – diametrs 52cm; 1 priede – diametrs 46cm; 4 kļavas – diametrs 51cm , 69 cm, 25cm, 20 cm ; 1 pīlādzis – 19 cm.

4) Siugaļu kapi kadastra numurs 78800030194 – 5 koki , t.sk. 2 priedes- diametrs 21cm , 36 cm; 1 apse – 60cm; 2 bērzi – 20cm, 46 cm.

5) Patmaļnīku kapi kadastra numurs 78800060133- 4 koki – t.sk. :3 bērzi- diametrs 42cm, 20cm 45 cm; 1 priede, diametrs 42 cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus , mājīpašumus ,uzstādītos pieminekļus. Ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē ( Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads) pie kasieres –lietvedes no 2018. gada 21. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim, zvanot pa telefonu 64646045 vai rakstot uz e-pastu info@pusa.lv

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0