Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Publicēts 06.12.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Lūznavas pagastā plānots veikt 42 (četrdesmit divu ) koku no ciršanu Lūznavas ciema teritorijā un Lūznavas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:

Gudeļu kapi:

3 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla: 1,36 m, 1,50m, 1,64m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 002 0349

Veczosnas kapi:

1 parastā priede ar apkārtmēru 1,16 m un 10 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,20m, 1,13m, 1,80m, 0,65m, 1,30m, 1,64m, 1,40m, 2,20m, 2,15m, 2,15m;

īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 004 0185

Miera kapi:

2 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,40m, 1,48m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 006 0213

Turčānu kapi:

2 parastie bērzi 1,90m, 1,66m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 005 0149

Ismeru kapi:

1 parastais bērzs ar apkārtmēru 1,60m un 1 parastā priede ar apkārtmēru 1,40m;

īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 003 0123

Rubčinskas kapi:

5 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,80m, 1,80m, 1,55m, 1,35m, 1,00m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 005 0148

Serpovkas kapi:

3 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,33m, 1,70m, 1,27m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 002 0348

Ūzulišku kapi:

2 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,66m, 1,00m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 002 0100

Bērzu aleja Lūznava :

11 parastie bērzi ar apkārtmēru 1,50m, 2,26m, 1,75m,1,90m, 1,86m, 1,80m, 2,00m, 1,27m,1,27mm,1,76m,1,90m īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 002 0510

1 parastais osis ar apkārtmēru 2,40m; īpašuma kadastra apzīmējums Nr.7868 002 0387

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no potenciāli bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus, mājīpašumus, uzstādītos pieminekļus. Ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide un uzlabota ainavas kvalitāte.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421, vai uz e-pastu: info@luznava.lv, sākot no 2018. gada 21.decembra līdz 2019. gada 7. janvārim.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0