Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Sakstagala pagastā

Publicēts 03.08.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajās teritorijās: kapsētās kopā 53 koki:

Veco Pedeļu kapi (kadastra nr. 7886 003 0427): priede – 5 gab., diametrs 165 cm – 196 cm, bērzs – 1 gab., diametrs 182 cm;

Bolbišu kapi (kadastra nr. 7886 004 0269): bērzs – 10 gab., diametrs 116 cm- 180 cm, priede – 4 gab., diametrs 108 cm – 118 cm;

Vorkaļu kapi (kadastra nr. 7886 004 0270): bērzs – 12 gab., diametrs 90 cm – 170 cm; priede – 3 gab., diametrs 105 cm – 164 cm; apse 1 gab., diametrs 204 cm;

Rjabku kapi (kadastra nr. 7886 002 0371): priede – 9 gab., diametrs 86 cm – 230 cm; bērzs – 5 gab., diametrs 65 cm – 200 cm; egle – 1 gab., diametrs 200 cm; apse – 2 gab., diametrs 200 cm – 239 cm.

Stacijas ielā kopā 8 koki: liepa – 1 gab. ar 2 atzariem, 221-232 cm; kļava – 1 gab., 137 cm; osis – 4 gab., 137cm- 174 cm; bērzs – 1 gab., 137 cm.

Īpašumā “Vītolu pamatskola” (kad. Nr.7886 006 0499): kļava – 2 gab., diametrs 124 cm -132cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, satrupējušiem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem, cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu un pagasta teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv, sākot no 2020. gada 3.augusta līdz 2020. gada 16. augustam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0