Paziņojums par publisko apspriešanu Mākoņkalna pagasta teritorijā

Publicēts 20.03.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība „Mākoņkalna pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Mākoņkalna pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:

1. Lucišku kapi, kadastra numurs 7872 008 0266, 2 bērzi – diametrs 43cm un 47cm.

2 . Voveru kapi, kadastra numurs 7872 007 0093, 1 bērzs- diametrs 38 cm.

3.. Rukmonu kapi, kadastra numurs 7872 007 0090, 3 bērzi – diametrs 28cm,42cm un 33cm.

4. Gineviču kapi, kadastra numurs 7872 003 0107, 2 bērzi – diametrs 36cm , 56 cm.

5. Bereznīku kapi, kadastra numurs 7872 003 0110, 1 bērzs – diametrs 45cm.

6. Zubkovas kapi, kadastra numurs 7872 003 0108, 2 koki ,t.sk. 1 bērzs – diametrs 21cm un 1 priede – diametrs 42cm.

7 . Zelenpoles kapi, kadastra numurs 7872 009 0114 -27 koki,t.sk.16 bērzi, diametrs 50cm; 47cm; 56cm; 30cm; 65cm; 52cm; 40cm; 56cm; 48cm; 33cm; 27cm; 64cm; 52cm; 61cm; 51cm; 31cm. 10 priedes- diametrs 50 cm; 51cm; 58cm; 56cm; 59cm; 57cm;50cm; 56cm; 70cm; 57cm. 1 apse -diametrs 56cm.

8. Lipušku kapi, kadastra numurs 7872 008 0263, 1 kļava – diametrs 81cm.

9. Škrjabu kapi, kadastra numurs 7872 008 0262, 1 bērzs – diametrs 37cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no potenciāli bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus, uzstādītos pieminekļus, kā arī kapsētu infrastruktūru Ar koku nociršanu tiks sakārtota vide. Visi koki, ko plānots cirst, ir atzīmēti ar oranžu krāsu.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes-kasieres no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 25. aprīlim, zvanot pa telefonu 64646741 vai rakstot uz e-pastu info@makonkalns.lv

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „”Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā ”.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0