Paziņojums par piedāvājuma nomas līguma slēgšanai nosūtīšanu

Publicēts 12.03.2020

Pamatojoties uz to, ka 2020. gada 26. februārī IK “Ziemeļvējš” atteicās slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas Gaigalavas pagastā nomu, Rēzeknes novada pašvaldība 2020. gada 26. februārī ir nosūtījusi piedāvājumu slēgt līgumu SIA “Vlakon”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0