Paziņojums par nekustamā īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultātiem

Publicēts 25.03.2015

Bērzgales pagasta pārvalde paziņo, ka nekustamā īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotā izsolē ēdnīcas telpas 522,10 m2 platībā par 0,06 EUR/m2 nosolīja Rasma Ģērmane.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0