PAZIŅOJUMS par kustamās mantas – demontētu dažāda izmēra ūdens torņa konstrukciju – pārdošanu izsolē

Publicēts 12.11.2014

1. Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu – kustamas mantas kopumu – demontētas dažāda izmēra ūdens torņa konstrukcijas, nosacītā cena ir 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena, nodrošinājuma nauda 42.00 EUR (četrdesmit divi euri oo centi)

2. Kustamās mantas raksturojums:

   2.1. kustamās mantas kopums sastāv no 3 (trīs) demontētām dažāda izmēra tērauda konstrukcijām

   2.2. Atrašanās vieta: Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Kantinieku pagasta pārvalde”, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads

3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Sakstagala pagasta pārvaldē: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagla pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 19.11.2014. līdz 10.12.2014. darba laikā no plkst.8.00-12.00 no plkst.12.30. – 16.30 pie lietvedes, tālr.64640550, izsole notiks 11.12.2014 plkst. 10.00, kontaktpersona Marija Vasiļjeva tālr.26480724

4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sakstagala pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0