Paziņojums par koku izciršanu Strūžānu pagastā

Publicēts 05.08.2014

Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvalde paziņo, ka Strūžānu ciemā plāno veikt 8 koku – tūju -  izciršanu, kas ir pāraugušas, atrodas tuvu ēkām, ir vecas, bojā namu fasādi un ainavu. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Strūžānu pagasta Strūžānu ciema īpašumā:
7894 002 0102 Miera iela 14a, 4 tūjas (apkārtmērs 63 cm, augstumā 4 m),

7894 002 0101 Slimnīcas iela 2, 4 tūjas (apkārtmērs 65 cm augstumā 5 m),

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldē (Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Strūžāni, Rēzeknes novads) pie zemes ierīcības speciālista, sākot no 2014. gada 1. augusta līdz 2014. gada 15. augustam. Sabiedriskā apspriešana tiek veikta, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija pie zemes ierīcības speciālistes Ivetas Misjūnes, tālr. 64667042, vai 22018672.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0