Paziņojums par koku izciršanu Feimaņu pagasta kapsētās

Publicēts 04.09.2014

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt pagasta pārvaldes teritorijā esošajās kapsētās bīstamo koku (līdz 50 cm diametrā) nozāģēšanu:

1. Krupenišku – 4 priedes;
2. Feimaņu – 3 bērzus;
3. Dudaru – 3 priedes;
4. Černostes – 3 bērzus;
5. Adamišku – 2 priedes, 1 bērzu;
6. Timašišku – 1 bērzu
7. Vainovas – 1 pīlādzi, 1 bērzu.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes (c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623, tālr. Nr. 646 44888 vai uz e-pastu info@feimani.lv no 2014. gada 5.septembra līdz 2014. gada 15. septembrim.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0