Paziņojums par koku izciršanu Feimaņu pagasta kapsētās

Publicēts 25.06.2015

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka veicot sabiedrisko apspriešanu no 11.06.-21.06.2015., tika saņemti 2 priekšlikumi bīstamo koku (līdz 50 cm diametrā) nozāģēšanai Feimaņu kapsētā – 1 apse un 1 bērzs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Feimaņu pagasta pārvaldē zvanot pa tālruni 64644888, 64644894 vai rakstot uz e-pastu info@feimani.lv no 2015. gada 26.jūnija līdz 12.jūlijam.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 15.11.2012. saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0