Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā

Publicēts 23.03.2015

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 3 koku izciršanu: 1 koks pie Bungas avotiņa, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78580050270 (1 egle ar stumbra apkārtmērs 1,50 m un augstumu 32 m), 2 koki blakus Centra ielai, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 785850268 (1 egle ar stumbra apkārtmērs 1,30 m un augstumu 28 m, 1 priede ar stumbra apkārtmēru 1,45 m un augstumu 20 m).

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē līdz 2015.gada 10.aprīļa. Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļas 13.punktu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0