PAZIŅOJUMS par koka nociršanu Griškānu pagastā

Publicēts 09.10.2014

Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2014. gadā plāno nozāģēt vienu vecu koku ar satrūdējušu stumbru, kurš krītot var nodarīt lielu kaitējumu tuvu esošajām ēkām, cilvēkiem vai garām braucošajām automašīnām. Koks (liepa ar diametru 78 cm) atrodas Dreizu ciemā, ceļa malā, uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0926 un robežojas ar dārzkopības kooperatīvu „Atpūta Griškāni”.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2014. gada 10. oktobra līdz 2014. gada 24. oktobrim, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā ” III nodaļu.

Aicinām iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641). Tālrunis uzziņām 64640431, e-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0