Paziņojums par izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 21.01.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu AUDI A6, valsts reģistrācijas Nr.GH7125.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00-16.30, mājaslapās www.silmala.lv., www.rezeknesnovads.lv.

Apskatīt var darba dienās, iepriekš zvanot pa tālruni 26568623.

Pieteikumus reģistrē Silmalas pagasta pārvaldē, līdz 05.02.2019. darba dienās, laiks 8.00 -16.30.

Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. februārī, plkst.10.00.

Automašīnas nosacītā cena – EUR 1600,00.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 160,00 jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027426, kontā Nr.LV31HABA0551046064371, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Silmalas pagasta pārvaldes kasē.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 12.02.2019.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0