Paziņojums par 9 zemes vienību Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 12.12.2019

Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0364, 7888 003 0263, 7888 011 0074, 7888 004 0260,7888 003 0144, 7888 001 0087, 7888 012 0120, 7888 007 0328 un 7888 013 0136 Silmalas pagastā nomas tiesības.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv, www.silmala.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde” (Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā), pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks – skat. Izsoles noteikumu 1 .pielikumu.

paziņ_78880010087
paziņ_78880030144
paziņ_78880030263
paziņ_78880040260
paziņ_78880070328
paziņ_78880070364
paziņ_78880110074
paziņ_78880120120
paziņ_78880130136

Izsoles rezultāti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0