Pāvests Francisks Eiropas Parlamentā saka uzrunu “visiem Eiropas iedzīvotājiem”

Publicēts 01.12.2014

Aicinājums sargāt cilvēka cieņu bija galvenā tēma pāvesta Franciska uzrunā, ko viņš teica otrdien Eiropas Parlamentā. Viņš pievērsās arī imigrācijas un vides aizsardzības problēmām un cilvēktiesību un demokrātijas iedzīvināšanai, un aicināja Eiropu “no jauna atklāt savas stiprās puses”.

Atklājot svinīgo sēdi, EP priekšsēdētājs Martins Šulcs norādīja, ka cilvēku uzticēšanās politikai gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī, ir “katastrofāli kritusies”, un uzsvēra, ka neviena iestāde nevar darboties bez iedzīvotāju atbalsta. “Mums visiem jāsadarbojas, lai atgūtu zaudēto uzticēšanos”, viņš teica.

Šulcs uzsvēra, ka Eiropas Savienības un Katoļu baznīcas kopīgie mērķi ir “vairot iecietību, cieņu, līdztiesību, solidaritāti un mieru”, kā arī to, ka “Eiropas Savienības mērķi ir iekļaušana un sadarbība, nevis nošķiršana un konfrontācija”.

Cilvēka tiesības un cieņa
“Vēlos visiem Eiropas iedzīvotājiem nest cerības un iedrošinājuma vēsti”, teica Francisks, uzrunājot EP deputātus. Viņš atgādināja, ka cilvēka cieņa bija pamatā, atjaunojot Eiropu pēc Otrā Pasaules kara, un atzinīgi vērtēja, ka “cilvēktiesību ievērošana un cilvēka cieņa ir Eiropas pamatprincipi”, gan iekšienē, gan attiecībās ar citām valstīm.

Eiropas Parlamenta atbildība ir “iedzīvināt demokrātiju visu Eiropas iedzīvotāju labā”, teica pāvests, norādot, ka demokrātiju nedrīkst ļaut sagraut “daudznacionālu korporāciju interesēm, kas ir pretrunā ar globālām sabiedrības interesēm”. Viņš piebilda, ka “pienācis laiks aktīvi darboties ar mērķi palielināt nodarbinātību”, tomēr visam pāri “jāatjauno cieņa pret darbaspēku, nodrošinot pienācīgus darba apstākļus”.

Vide un migrācija
“Eiropa vienmēr ir bijusi aktīvākā vides sargātāja”, uzsvēra pāvests, kurš norādīja, ka cieņa pret vidi nozīmē gan to neiznīcināt, gan arī — izmantot pareiziem mērķiem, piemēram, nodrošināt pārtiku tiem, kam tā ir vajadzīga, un to nešķērdēt.

Francisks runāja arī par migrācijas plūsmu uz Eiropas Savienību. Viņš aicināja “neļaut Vidusjūrai pārvērsties par milzīgu kapsētu”, uzsverot, ka Eiropai ir “jāpieņem cilvēki, kas ierodas laivās, un viņiem jāpalīdz”. Francisks piebilda, ka Eiropa spēs pastāvēt imigrācijas radītajos izaicinājumos vien tad, “ja spēs pārliecinoši aizstāvēt pati savu kultūras identitāti”.

Papildinformācija
Pāvests viesojas Parlamentā pēc EP priekšsēdētāja Martina Šulca ielūguma, ko viņš saņēma 2013. gada 11. oktobrī, Šulcam viesojoties Vatikānā. Šī ir pirmā Romas pāvesta vizīte 26 gadu laikā. Iepriekšējā reize bija 1988. Gadā, kad pāvests Jānis Pāvils II teica uzrunu deputātiem tieši gadu pirms Berlīnes mūra krišanas.
Pāvests ieradās EP Strasbūras mītnē otrdien ap plkst. 10.30. Viņa sagaidīšanas ceremonijā tika atskaņotas Eiropas un Vatikāna himnas un pacelts Vatikāna karogs. Pēc ceremonijas EP priekšsēdētājs Martins Šulcs iepazīstināja pāvestu ar EP Prezidija locekļiem un priekšsēdētāju konferences locekļiem (EP politisko grupu vadītājiem). Pēc Parlamenta pāvests savu vizīti turpināja Eiropas Padomē.
Eiropas Parlaments ir viens no pasaules lielākajiem tieši vēlētajiem parlamentiem. Tā 751 deputāts pārstāv 500 miljonus ES iedzīvotāju.

Saites:
Pāvesta uzruna Eiropas Parlamentā
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/video?streamingLanguage=lv&debate=1416910665183

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0