Pašvaldību informatīvo izdevumu veidotāju kontaktinformācija

Publicēts 02.04.2009
Partneris Žurnālists Kontakttālrunis E-pasts
Audriņu pagasta pārvalde Margarita Platonova margarita-1994@inbox.lv
Bērzgales pagasta pārvalde Olga Pekša 26191623 olga.berzgale@inbox.lv
Čornajas pagasta pārvalde Vija Jeršova  28783860 vijajersova@inbox.lv
Dricānu pagasta pārvalde Jevģēnija Pavārnieka  26210805,
25436559
jevgenija@inbox.lv
Feimaņu pagasta pārvalde Vita Ameļko 64644888 Vita.Amelko@feimani.lv
Gaigalavas pagasta pārvalde Laura Sarnoviča 29325674 laura.sarnovica@inbox.lv
Griškānu pagasta pārvalde Tatjana Čiževska 29579838 ramaska1@inbox.lv
Ilzeskalna pagasta pārvalde Ināra Strode 29411306 gramata4619@inbox.lv
Kantinieku pagasta pārvalde Sanita Aļberhta 26633005 kantiniekubiblioteka@inbox.lv
Kaunatas pagasta pārvalde Tamāra Kablanova 26371624 TAMARAKAB@inbox.lv
Lendžu pagasta pārvalde Ilga Gudrika 22074313 Lendzu_biblioteka@inbox.lv
Lūznavas pagasta pārvalde Inga Černiševa 64607427, 26156607 ingrida2@inbox.lv
Mākoņkalna pagasta pārvalde
Lilita Kudrjavceva,
64648642 li-li772@inbox.lv
Maltas pagasta pārvalde Juris Dombrovskis 27878199 juris.dombrovskis@malta.lv
Nagļu pagasta pārvalde Anna Baleiša 64668439, 26398826 baleisha@inbox.lv
Nautrēnu pagasta pārvalde Nellija Viļuma 26363203 nellija.viluma@inbox.lv
Ozolaines pagasta pārvalde Santa Ostaša 25127340 santa.ostasa@ozolaine.lv
Ozolmuižas pagasta pārvalde Sendija Caune 26189481 bistrovaliga@inbox.lv
Pušas pagasta pārvalde Mārīte Šadurska  26275765 marite.sadurska@saskarsme.lv
Rikavas pagasta pārvalde Vilma Poplavska 64607086 rikavasbiblioteka@inbox.lv
Sakstagala pagasta pārvalde Tamāra Tutina  64640550 tamara.tutina@sakstagals.lv
Silmalas pagasta pārvalde Diana Rakova  26105479 silmalas-biblioteka@inbox.lv
Stoļerovas pagasta pārvalde Anna Kraule 29295461  a-nn-a@inbox.lv
Stružānu pagasta pārvalde Leokādija Razgale 64658342 leokadijarazgale@inbox.lv
Vērēmu pagasta pārvalde Anita Karačkova 29170167 anita.karackova@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0