Pašvaldību darbiniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par projektu izstrādi un realizāciju

Publicēts 19.01.2012
Ar mērķi sekmēt investīciju piesaisti un Eiropas Savienības finansējuma apguvi, Rēzeknes novada pašvaldība turpina realizēt 2011.gada oktobrī uzsākto Eiropas Sociālā fonda projektu. Viena no aktivitātēm ir apmācību semināri Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību un to iestāžu speciālistiem, kuru darbs saistīts ar  projektu izstrādi un realizāciju. Šobrīd notiek pasniedzēju izvēles process un dalībnieku atlase uz šādiem semināriem:

- Pašvaldības tehniskās infrastruktūras tehniski ekonomisko pamatojumu datu analīze un praktisks pielietojums projektu pieteikumu sagatavošanā Kohēzijas fonda un ERAF finansējuma saņemšanai;
- Vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumiem;
- Kultūras jomas projektu sagatavošanas kvalitātes kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu sadarbības programmām;
- Izglītības jomas projektu sagatavošanas kvalitātes kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu sadarbības programmām.
Sīkāku informāciju par apmācībām var saņemt pie projekta vadītājas Annas Jaudzemas pa tālruni 64607205 un e-pastuanna.jaudzema@rdc.lv
Oficiālais projekta nosaukums ir „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Tā nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/027/33.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0