Pašvaldību darbinieki gūst jaunas zināšanas un iemaņas sekmīgai projektu realizācijai

Publicēts 26.04.2012

Lai sekmīgāk apgūtu Eiropas Savienības (ES) finansējumu, Rēzeknes novada pašvaldība saviem un tās iestāžu, kā arī Viļānu novada darbiniekiem organizēja četrus apmācību kursus par kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu programmām. Kursi bija paredzēti speciālistiem, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē plāno veikt projektu izstrādi un realizāciju. Semināri notika, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.

Projekta vadītāja Anna Jaudzema stāsta, ka apmācību kursu mērķis bija panākt ne tikai to, lai novadā izstrādātie projekti būtu kvalitatīvāki, bet arī to, lai tās iestādes, kas līdz šim nav izstrādājušas projektus, sāktu to darīt. „Semināru laikā bija iespēja savas vajadzības pārvērst par projekta ideju, piešķirt tām projekta struktūru un no pasniedzējiem saņemt profesionālu novērtējumu paveiktajam. Priecē, ka šo iespēju izmantoja daudzi apmācību dalībnieki,”  teic projekta vadītāja.

Kopumā jaunas zināšanas un iemaņas apguva 129 darbinieki. Starp viņiem bija arī Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Žogota, kura piedalījās 12 stundu seminārā „Izglītības jomas projektu sagatavošanas kvalitātes kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu programmām”. Viņa atzīst, ka seminārs bija ļoti vērtīgs ieguldījums jaunajiem projektu rakstītājiem un iesniedzējiem, kuriem nav pieredzes šajos jautājumos, bet izglītības iestāžu vadītājiem tas esot bijis kā bagātīgs špikeris turpmākajam darbam. Direktorei saistoša likusies spēle, kas ļāva ieskatīties projektu vērtētāju aizkulisēs, interesanta bijusi informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un pārrobežu projektiem, kā arī praktiskie padomi par dokumentu noformēšanu, budžeta sastādīšanu un citām ar projektu rakstīšanu saistītām lietām.
Tāpat pozitīvas atsauksmes saņemtas no speciālistiem, kuri apmeklēja 18 stundu semināru „Pašvaldības tehniskās infrastruktūras tehniski ekonomisko pamatojumu datu analīze un praktisks pielietojums projektu pieteikumu sagatavošanā Kohēzijas fonda un ERAF finansējuma saņemšanai”. Tajā piedalījās arī pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne: „Guvu reālu priekšstatu par TEPā iekļauto informāciju. Atklāju, ka pašvaldība ir tiesīga pieprasīt TEPa izstrādi sev nepieciešamajā formā un formātā, lai tas būtu saprotams un izprotams ne tikai vides inženieriem, bet jebkuram pašvaldības ierēdnim un domes deputātam, kurš izskata un apstiprina izstrādāto TEPu.”
Lai spētu kvalitatīvi sagatavot kultūras jomas projektus ES un pārrobežu programmās, svarīgi mācēt plānot un izprast kultūras norises savā reģionā. Lai spētu ieinteresēt projektu partnerus un finansējuma nodrošinātājus, jāprot piedāvāt kvalitatīvu kultūras produktu. Šādas atziņas pēc apmācībām guva kultūras darbinieki. Viņi piedalījās 12 stundu seminārā „Kultūras jomas projektu sagatavošanas kvalitātes kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu programmām”. „Šī mācību programma bija ļoti nepieciešama Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību kultūras dzīves vadītājiem un darbiniekiem, lai iegūtu nepieciešamās prasmes un iemaņas darbā ar Eiropas Savienības finansējuma apguvi. Katrs kultūras pasākums ir projekta norišu kopums, kam nepieciešama profesionālā izstrāde,” ir pārliecināta Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne.
Tāpat padomus darba uzlabošanai guva pašvaldību administrācijas un pagastu pārvalžu speciālisti, kuri zināšanas projektu jomā apguva 18 stundu seminārā „Vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem”.
Darbinieku kapacitātes stiprināšanai projekts piedāvā arī iespēju viņiem iepazīties ar citu pašvaldību pieredzi projektu izstrādē un realizācijā, pārņemt kolēģu labo praksi un metodoloģijas, kā arī pārrunāt problēmas un dalīties ar idejām to risināšanā. Šādu iespēju jau izmantoja izglītības darbinieki, kuri 24.aprīlī apmeklēja Siguldas novadu. Maijā un jūnijā plānoti pieredzes apmaiņas braucieni arī pārējiem semināru dalībniekiem. Kultūras jomas darbinieki dosies uz Cēsu novadu, savukārt speciālisti, kuri savas zināšanas papildināja par Kohēzijas fonda, ERAF, ELFLA un Lauku attīstības programmas projektiem, pēc pieredzes brauks uz Kuldīgas un Liepājas novadiem.
Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/027/3. Tas tiek īstenots laika posmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.
Papildus informācija:

projekta vadītāja Anna Jaudzema, t. 64607205

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0