Pašvaldības grants ceļu atjaunošanas projekta 1. kārta tuvojas noslēgumam

Publicēts 29.08.2019
Autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals stāvoklis pēc pārbūves - 2019. gada augustā

Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti pašvaldības grants ceļu projekta administrēšanā, vēl veic pēdējos darbus, lai līdz 2019. gada 31.augustam pagūtu sakārtot ar Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” saistīto atskaites dokumentāciju un to iesniegt Lauku atbalsta dienesta (LAD) Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē.

Diemžēl jāsaka, ka par visiem trim ceļiem, kas iekļauti šī projekta 1. kārtas īstenošanā, atskaite LAD netiks iesniegta, jo pašvaldības pārstāvis – būvdarbu vadītājs – līguma norādītajā termiņā 01.08.2019., veicot autoceļa Nr.8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 pieņemšanu, konstatēja, ka būvniecības darbi objektā nav veikti atbilstoši autoceļa projekta tehniskajai dokumentācijai, norādot, ka būvniecības nepilnības nevar definēt kā defektus, bet gan kā nepabeigtos darbus. Kaut gan būvuzraugs darbu apjomus bija apstiprinājis kā 100% pabeigtus, pašvaldība šo objektu kā pabeigtu nepieņēma.  Tādēļ pašvaldība pret būvniecības pakalpojumu sniedzējiem piemēros līgumos noteiktās soda sankcijas.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2018. gada pavasarī ar mērķi uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, tā ietvaros tika veikta trīs Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve:

1. Autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals 1. kārta 1,800 km Rēzeknes novada Čornajas pagastā pārbūve. Autoceļa pārbūvi veica AS “Kauno tiltai”, objekta būvuzraudzību – SIA “KEM”.

Objekts pieņemts un nodots ekspluatācijā.

2. Autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve. Autoceļa pārbūvi veica SIA “RIVIERA L”, objekta būvuzraudzību – SIA “KEM”.

Objekts pieņemts un nodots ekspluatācijā.

3. Autoceļu Nr.8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 3,831 km Rēzeknes novada Silmalas pagastā pārbūve. Autoceļa pārbūvi veica AS “Ceļi un tilti”, objekta būvuzraudzību SIA “KEM”.

Objekts netika pieņemts.

Jāatzīmē, ka autoceļu Nr.8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 segumam visā to garumā tika veikta pārbaude stingrā pašvaldības būvdarbu vadītāja uzraudzībā ar intervālu ik pēc 20 m, lai precīzi varētu novērtēt nepabeigto darbu apjomus, kas būvniekam jānovērš, lai ceļš atbilstu izstrādātajam tehniskajam risinājumam un pašvaldības pārstāvis to varētu pieņemt kā pabeigtu, kā arī, lai varētu iesniegt visu atskaites dokumentāciju LAD par minēto projektu.

Cerēsim, ka drīzumā arī trešo objektu varēsim pieņemt un sakārtotu pašvaldības ceļu novadā kļūs vairāk.

Projekta divu daļu (autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals un autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina) faktiskās attiecināmās izmaksas ir 486 700,80 EUR, publiskais finansējums – 438030,71 EUR.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

Autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals stāvoklis pirms remontaAutoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals stāvoklis pēc pārbūves - 2019. gada augustāAutoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina stāvoklis pirms pārbūvesAutoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina stāvoklis pēc pārbūves 2019. gada augustā.Autoceļu Nr.8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 3,831 km stāvoklis pirms pārbūvesAutoceļu Hatki – Pustinka un Hatki – Bodrovka 1 stāvoklis 2019. gada augustā

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0