Pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Mākoņkalna pamatskola”

Publicēts 17.07.2020

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Mākoņkalna pamatskola” ar kadastra Nr. 7872 008 0257, kas sastāv no zemes gabala (kad. apz. 7872 008 0529) 7111 m2 platībā un skolas ēkas (kad. apz. 7872 008 0257 001) 978.0 m2 platībā. Īpašuma adrese: “Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.

Izsoles sākumcena – EUR 31789.11. Izsoles solis – EUR 320.00. Nodrošinājums – EUR 3178.91. Izsoles sākums – 17.07.2020., izsoles noslēgums – 17.08.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.08.2020. jāiemaksā nodrošinājums iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” norēķinu kontā AS “Swedbank”, LV56HABA0551046661635, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa – līdz 21.09.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” norēķinu kontā AS “Swedbank”, LV56HABA0551046661635.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/.

Saskaņot objekta apskates laiku var struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, pa tālruni 29299487.

Bilde_2 Bilde_3 Bilde_4 Bilde_5

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0