Par Rēzeknes novada domes Teritoriālās pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdes norisi 2021. gada 7. janvārī

Publicēts 04.01.2021

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M. Švarca rīkojumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.9.apakšpunktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 30.1 punktu, Rēzeknes novada domes Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2021. gada 7. janvāra ārkārtas sēdes norisē tiks izmantota videokonference (sēde notiks attālināti).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0