Par kustamās mantas — pasažieru autobusa pārdošanu izsolē

Publicēts 25.08.2014

„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
2. Kustamās mantas raksturojums:
2.1. Atrašanās vieta- Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads;
2.2. Autobusa tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads 1999., motora tips- dīzeļdzinējs, motora tilpums -2874 cm3 , noskrējiens (kilometrāža pēc odometra 568981);
3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 27.08.2014. līdz 11.09.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pie lietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 12.09.2014. plkst.10.00, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495;
4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dricānu pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

 Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0