Par kustamās mantas pārdošanu izsolē

Publicēts 25.06.2014

1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Kustamās mantas raksturojums:
2.1. Atrašanās vieta- Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads;
2.2. Autobusa tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads 1999., motora tips- dīzeļdzinējs, motora tilpums -2874 cm3 , noskrējiens (kilometrāža pēc odometra 568981);

3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 01.07.2014. līdz 24.07.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pie lietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 25.07.2014. plkst.10.00,
kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495;

4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dricānu pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Skaidrīte Melne
pārvaldes vadītāja

Zahare, 64644069

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0