Par kustamās mantas pārdošanu izsolē Dricānu pagastā

Publicēts 13.08.2014

„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu –APKURES KATLU AST-0,3, kura vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi).

2. Kustamās mantas raksturojums:

2.1. Objekts – apkures katls AST-0,3 (sērijas Nr.287);
2.2. Atrašanās vieta- „Dricānu vidusskola”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads;
2.3. Katla tehniskā specifikācija – izgatavošanas gads 2008. (ekspluatācijas uzsākšanas gads sakrīt ar ražošanas gadu), jauda 300 Kw, darba spiediens- 4 bar, darba temperatūra – 95 C0 , ūdensietilpība 1410 l, katla massa -3600 kg.

3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 15.08.2014. līdz 28.08.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pielietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 29.08.2014. plkst.10.00, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495”.

„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu –APKURES KATLU AST-0,5, kura vērtība ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi).

2. Kustamās mantas raksturojums:

2.1. Objekts – apkures katls AST-0,5 (sērijas Nr.290);
2.2. Atrašanās vieta- „Dricānu vidusskola”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads;
2.3. Katla tehniskā specifikācija – izgatavošanas gads 2008. (ekspluatācijas uzsākšanas gads sakrīt ar ražošanas gadu), jauda 500 Kw, darba spiediens- 4 bar, darba temperatūra – 95 C0 , ūdensietilpība 1800 l, katla massa -6500 kg.
3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 15.08.2014. līdz 28.08.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pie lietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 29.08.2014. plkst.11.00, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495”

Pārvaldes vadītāja Skaidrīte Melne

Izsoles noteikumi_katls_03
Izsoles_noteikumi_katls_05

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0