Par bīstamo koku izciršanu Rikavas pagasta kapsētās

Publicēts 09.03.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Rikavas kapsētā 8 (astoņu) , Baļtinas kapsētā 3 (trīs) un Pļuskovas kapsētā 1 (viena) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7882 007 0536, 7882 003 0174 un 7882 005 0198. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldē (Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads) pie pārvaldes vadītāja no 2016. gada 10. marta līdz 2016. gada 17. martam, telefons 29388271 vai uz e-pastu info@rikava.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0