Par biedrības „Gorki” realizētajiem projektiem 2013. un 2014. gadā

Publicēts 04.03.2015

Biedrība „Gorki” ir 2014. gadā ir realizējusi projektu „Par sirmu senatni” ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam, pasākumā 413. “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, kurš saskaņā ar Rēzeknes rajona kopienu partnerību atbilst rīcībai “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Kopējās projekta izmaksas 7114,00 EUR. ( 90 % ELFLA finansējums un 10 % Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums). Projekta mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, saglabājot esošo kultūrvēsturisko mantojumu, izveidot jaunu brīvā laika pavadīšanas vietu.

Projekta ietvaros ir uzstādīti 2. Pasaules karam raksturīgie objekti: zemnīca, izlūka tornis, slietenis, slēpnis, tiltiņi, kas savieno ierakumu daļas, kā arī uzstādīta tualete objekta apmeklētājiem.

Tāpat 2013. un 2014. gadā ir īstenoti divi projekti sociālajā jomā – „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”, kur iegādāta dārza tehnika: mauriņa traktors un motobloks ar agregātiem, tā izveidojot jaunu pakalpojumu: nodrošināt mauriņa traktora pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un dārza traktora pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Projekta „Pa sakoptu mauriņu” kopējās izmaksas. 1299,00 Ls ( no tām 90 % ELFLA finansējums un 10 % Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums). Projekta „Dārza tehnikas iegāde” kopējās izmaksas. 3540,00 EUR ( no tām 90 % ELFLA finansējums un 10 % biedrības „Gorki” līdzfinansējums).

 

Diāna Vasiļjeva

logo6-300x50

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0