Ozolmuižas pagastā īstenots projekts “Inventārs BJC atpūtas un aktivitāšu pilnveidošanai”.

Publicēts 28.09.2018

Ozolmuižas pagastā tika veiksmīgi realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātais jaunatnes inventāra iegādes projekts “Inventārs BJC aktīvās atpūtas un aktivitāšu pilnveidošanai.

Projekta ietvaros tika iegādāts inventārs Bērnu un jauniešu centra (BJC) pasākumu īstenošanai un dažādošanai, to izmantojām pasākumā “Atvadas vasarai” un plānojam izmantot arī citos pasākumos.

Tika iegādāts inventārs bērnu istabas funkcionēšanas uzlabošanai, mēbeles: galds, krēsli un plaukts ar kastēm, dažādi spēļu komplekti gan bērniem, gan jauniešiem, brīvā laika pavadīšanai.

Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centrā ikvienam bērnam un jaunietim ir iespēja nākt un aktīvi darboties tajā jomā, kas viņam ir tuvāka. Tā kā Ozolmuižas pagastā nav ne skolas, ne bērnudārza Bērnu un jauniešu centrs ir lieliska iespēja bērniem un jauniešiem aktīvi un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Iegādātais inventārs redzami sekmē Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centra un pasākumu apmeklētību, jo par bērnu istabu sāka interesēties vairāk bērnu, kuri nākotnē var būt pastāvīgie BJC apmeklētāji. Pilnveidojot bērnu istabas materiāltehnisko bāzi, apmeklētāji vienmēr ir nodarbināti. No bērnu un jauniešu atziņām var secināt, ka visiem ir patīkama atbildības sajūta par inventāra izmantošanu, jo visiem gribas lai tas kalpotu ilgāk.

Agnese Ščemeleva

IMG_7409 IMG_7412 IMG_7413 IMG_7415 IMG_7421

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0