Ozolmuižā jauns rotaļu laukums

Publicēts 07.05.2015

Biedrība „Esi vasals” pašlaik realizē projektu Nr.14-01-LL23-L413201-000001 „Bērnu rotaļu laukuma izveide”, ko 2014. gada augustā iesniedza Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā projektu konkursā lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, un tas tika atbalstīts. Projekta mērķis ir sekmēt aktīvo atpūtu un vides sakopšanu, izveidojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tādējādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Projekta ietvaros jau ir uzstādīts bērnu rotaļu komplekss, šūpoles uz koka statnēm un šūpoles balansieri daudzdzīvokļu namu pagalmā. Pagasta teritorijā ir tikai viens mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums, kas atrodas pie pagasta pārvaldes ēkas. Bērniem, lai nokļūtu uz šo laukumu ir jāšķērso centrālā pagasta iela, kas rada papildus problēmas drošības ziņā gan vecākiem, gan bērniem. Tādējādi ar šī projekta palīdzību tika ierīkots ne tikai bērnu rotaļu laukums, bet arī sakopta vizuāli nepievilcīga apkārtējā vide, papildus ar pagasta atbalstu uzstādīta jauna smilšu kaste, galdiņš un soli, izlīdzināts laukums un iesēta zāle.

 

Kristīne Rimša

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0