Novada skolās tiek ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas

Publicēts 31.01.2012
Šī gada janvārī astoņas Rēzeknes novada skolas informatizācijas projekta ietvaros saņēma portatīvos datorus un multimediju tehnikas komplektus, tai skaitā interaktīvās tāfeles, projektorus, datu kameras, nepieciešamo programmatūru datoriem un interaktīvajām tāfelēm. Papildus tam skolas ieguva arī jaunu dabas zinību kabinetu aprīkojumu, kas sākotnēji projektā nebija paredzēts. „Turpmāk mūsu skolēniem mācību procesā būs iespēja vēl vairāk izmantot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kas zināšanu apguvi padarīs daudz aizraujošāku,” stāsta projekta koordinators Eduards Medvedevs.

„Tagad skolēni ar datu kameras palīdzību var filmēt savus eksperimentus, bet pēc fizikas vai ķīmijas uzdevumu izpildes datorā redzēt iegūtos grafikus un histogrammas. Interesanta jauno tehnoloģiju iespēja ir trīs dimensiju modeļu projicēšana, kas skolēniem mācību stundā ļauj ieraudzīt, piemēram, kā realitātē varētu izskatīties cilvēka sirds,”  skaidro projekta koordinators.
Jāatzīmē, ka izglītības iestāžu informatizācijas projekts tiek ieviests deviņās Rēzeknes novada skolās: Gaigalavas pamatskolā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, Maltas 2. vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā, Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolā, Audriņu pamatskolā, Feimaņu pamatskolā, Kalnezeru Katoļu pamatskolā, Maltas 1. vidusskolā un Verēmu pamatskolā.
Izglītības iestāžu informatizācija notiek visā Latvijā, bet Rēzeknes novads ir viens no pirmajiem, kas jauno aparatūru šobrīd jau ir saņēmis. „Pagājušā gada sākumā deviņās mūsu skolās tika modernizēti interneta tīkli, tagad ir piegādāts un uzstādīts jaunais aprīkojums, bet līdz šī gada vidum plānots, ka skolas saņems arī 77 stacionāros datorus. Tie ir ļoti nepieciešami, jo pēc datu apkopošanas secinājām, ka uz šī mācību gada sākumu iepriekšminētajās deviņās izglītības iestādēs nebija gandrīz neviena datora, kas būtu jaunāks par trīs līdz pieciem gadiem,” par projekta aktivitātēm stāsta E.Medvedevs.
Plānotās projekta izmaksas sastāda aptuveni 100 tūkstošus latu, ko 100% apjomā segs Eiropas Reģionālais attīstības fonds.
Oficiālais projekta nosaukums ir „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”. Tā numurs – 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0