Publicēts 27.06.2015
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 9. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2015
„ Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā”
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 9. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2015
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvija Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 4. jūnijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada __.maija saistošie noteikumi Nr.___ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2015. gada 30. aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2014
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”” projekta paskaidrojuma raksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2014
„Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.09.2014
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr.97 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastu zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2014. gada 17. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.09.2014
„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2014. gada 17. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.09.2014
„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2014. gada 17. septembrim.
 Lasīt vairāk