Publicēts 09.02.2018
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 14. februārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2018
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 16. janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 20. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2017
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei vai vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastiem: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv un zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 14. novembrim."
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 20. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas juristei Ivetai Ladnajai uz e-pastu iveta.ladna@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 29. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2017
„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 28. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2017
„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Silvijai Ančikovskai uz e-pastu silvija Ančikovska@rezeknesnovads.lv līdz 2017.gada 28.jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2017.gada 12.jūlijam."
 Lasīt vairāk