Publicēts 27.01.2012
Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus līdz 1.februāra plkst. 12.00 var sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Jevģēnijai Gruzinskai uz e-pastu jevgenija.gruzinska@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2012
Saistošo noteikumu projekts par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus līdz 1.februāra plkst. 12.00 var sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei Ingai Zapānei uz e-pastu inga.zapane@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 30.11.2011. plkst. 16.30 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv, vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1″
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12″
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7″
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9″
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.13″
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52″
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 31.08.2011. plkst. 16.30 var sūtīt Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības pārvaldes speciālistei Regīnai Semjonovaiuz e-pastu regina.semjonova@saskarsme.lv .
 Lasīt vairāk