Publicēts 08.01.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par dzīvu cūku tirdzniecības ierobežojumiem Rēzeknes novadā”
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv līdz 2012.gada 14.novembrim plkst.15.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumu 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”"
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastuilona.turka@rdc.lv līdz 2012.gada 30.oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastuilona.turka@rdc.lv līdz 2012.gada 18.septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 27.07.2012.Sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2012
„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 15.04.2010. saist.noteik. Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”"
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 14.07.2012.Sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 14.07.2012.Sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.06.2012
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 20.06.2012.Sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2012
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 1.06. 2012. sūtiet Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk