Skatīt "Personas tiesības"

Personas tiesības

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

 www.latvija.lv
Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pēc pieprasījuma tiek atkārtoti izsniegts Rēzeknes novada domes, domes pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izraksts un/vai lēmums.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

 www.latvija.lv
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss
Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

 www.latvija.lv
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

 

Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

 www.latvija.lv
Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldībā pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva fondos esošie dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu vai saņemti klātienē Rēzeknes novada pašvaldībā.

Pakalpojuma saņemšanas soļi

www.latvija.lv
Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem

Pakalpojuma saņemšanas soļi

www.latvija.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana Juridiskā un lietvedības nodaļa Lai tiktos ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieci vai izpilddirektoru, nepieciešams iepriekš pierakstīties. www.latvija.lv