Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Maksāšanas paziņojumu saraksts

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldes dienestā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 36. kabinetā. Informatīvais tālrunis 64607188.