Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Vadītāja Silvija Strankale 64607194
20223392
silvija.strankale@rezeknesnovads.lv 5
Vadītājas vietniece, sociālā darbiniece
Inta Greivule – Loca 64607176
26531970
inta.greivule@rezeknesnovads.lv 14
Galvenā speciāliste darbam ar bērniem un ģimenēm Zita Bautre 64607184
26531497
zita.bautre@rezeknesnovads.lv 6
Sociālā darbiniece Rita Žurzdina 64607184
26531497
rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv 6
Sociālā darbiniece Sanita Tauriņa 64607176
26531970
sanita.taurina@rezeknesnovads.lv 14
Sociālā darbiniece Liene Skudra 64607176
26531970
liene.skudra@rezeknesnovads.lv 14
Psiholoģe Ilona Žabo 64605903
26191979
ilona.zabo@rezeknesnovads.lv Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē

Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs