Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītājs Andris Koļčs 64607170 andris.kolcs@rezeknesnovads.lv 24
Komunālinženieris Alberts Kindzulis 64607170 alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv 24
Būvinženieris
Jānis Volks 64607195 janis.volks@rezeknesnovads.lv 34
Dežuranti 64607192