Publicēts 16.01.2015
Čornajas pagasta pārvalde pārdod kustamo mantu
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:
1) vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, reģistrācijas gads – 1998, degviela – benzīns, nobraukums – 283145 km, brīva cena - EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi).

2) pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP 775, reģistrācijas gads – 1983, degviela – dīzeļdegviela, nobraukums – 58705 km, brīva cena - EUR 6039,47 (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 47 centi).

3) traktoru FORD TW 30, valsts reģistrācijas numurs T 7258 LR, reģistrācijas gads – 1982, nobraukums – 7958 motostundas, brīva cena – EUR 12039,48 (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 48 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu VW PASSAT
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FS6933, nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN PRIMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN PRIMERA, valsts reģistrācijas numurs DM - 5861, nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 611
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 611, valsts reģistrācijas numurs PM 91, nosacītā cena ir EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas numurs EV 2204, nosacītā cena ir EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2015
Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu BOVA FVD 12-220
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu BOVA FVD 12-220, valsts reģistrācijas numurs GH 7092, nosacītā cena ir EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, nosacītā cena ir EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod atkārtotā izsolē kustamā mantu – traktoru FORD TW 30
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktoru FORD TW 30, valsts reģistrācijas numurs T 7258 LR, nosacītā cena ir EUR 12039,48 (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 48 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2014
Čornajas pagasta pārvalde pārdod atkārtotā izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP 775, nosacītā cena ir EUR 6039,47 (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi EUR 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2014
Paziņojums par cirsmas izsoli Gaigalavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu Nr. 37 nekustamā īpašumā “Kuderu mežs”, kadastra Nr.78540040077, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, meža kvartālā Nr.1, 1,8 ha kopplatībā.
 Lasīt vairāk