Publicēts 25.04.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” īstenošanai
Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 30. maija lēmumu iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums - sakarā ar radušos nepieciešamību veikt kārtējos grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un ņemot vērā, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz sākotnēji noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam 29.05.2018. plkst.11-00 nav izdevies to pagarināt, bet pēc šī termiņa EIS e-konkursu apakšsistēmā to vairs nav iespējams izdarīt.

 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2018
“Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā”
1) iepirkums PIL 9.panta kārtībā "Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā"
2) identifikācijas Nr. _ KPP 2018/6
3) Publikācijas datums IUB- 21.04.2018.
4) Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.11.00
5) piedāvājumu atvēršana - 2018.gada 3.maijā plkst. 11.00
6) Kontaktpersonas - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002
Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr: 29224840
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2018
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Ar iepirkumu komisijas 2017. gada 17. maija lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatēto Publisko iepirkumu likuma 2. panta un 9. panta sestās daļas prasību neievērošanu.

 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2018
“Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai”
Iepirkums 9. panta kārtībā "Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai"
Identifikācijas Nr. KPP 2018/5
Iepirkuma paziņošanas datums IUB - 17.04.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks - Rāznas iela 38., Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, līdz 02.05.2018. plkst. 11.00
Kontaktpersonas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika, tālr: 64667002; par tehnisko specifikāciju: Juris Cipruss tālr:29285629;
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.04.2018
Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.aprīlim, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam”
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Iepirkums Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Einārs Aleksandrs Bindemanis, tel.64628241, 64628222, e-pasts: info@audrini.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Iepirkums „Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana”.
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.aprīlī plkst.10:00
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.aprīlī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Ar iepirkuma komisijas 17.04.2018. lēmumu iepirkums izbeigts bez rezultāta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Sporta laukuma izbūves 1. kārtas būvprojekta realizācija Kaunatā
Iepirkuma nosaukums "Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija"
Identifikācijas Nr. KPP 2018/4
Publicēšanas datums IUB : 03.04.2018.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta : 2018. gada 16. aprīlis plkst.11.00, Rāznas iela 38., Kaunata, Rēzeknes novads
Kontaktpersona : Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr. 29224840 vai iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika 64667002.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASI 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:12.04.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām..
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: Irēna Kalinko, tel.28610839, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk